Državni zavod za statistiku objavljuje da Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2019. u odnosu na prosinac 2018. iznosi 99,1.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_20_434.html

 

Natrag