U Nar. nov., br. 69 od 19.7.2019. objavljen je Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2019.

Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2019. u odnosu na svibanj 2019. iznosi 99,7.

Natrag