U Nar. nov., br. 123 od 13. 12. 2019.  objavljen je Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama koji se primjenjuje od dana potpisa, a kojim ugovorne strane suglasno utvrđuju visinu osnovice za izračun plaće službenika i namještenika u javnim službama za 2020. godinu i visinu materijalnih prava službenika i namještenika u javnim službama za 2020. godinu.

Natrag