U Nar. nov., br. 118/18 od 27.12.2018. objavljen je Zakon  prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja  koji stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine. Danom stupanja na snagu toga Zakona prestaje važiti Zakon o poticanju zapošljavanja  (Nar. nov., br. 57/12., 120/12. i 16/17.).

Prema odredbama navedenog Zakona, korisnici prava na novčanu pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i prava na novčanu pomoć za vrijeme produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ta prava ostvarili prema propisima o poticanju zapošljavanja koji su bili na snazi do toga dana, ta prava ostvaruju u istom opsegu i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, sve do njihova prestanka.  Nadalje, zahtjevi za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i prava na novčanu pomoć za vrijeme produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, koji su podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su bili na snazi do toga dana.

Također, odredbe Pravilnika o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona (Nar. nov., br. 64/12.) u dijelu koji se odnosi na sadržaj i oblik ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi ostaju na snazi do donošenja pravilnika iz čl. 79. st. 6. Zakona o tržištu rada.

Natrag