U Nar. nov., br. 118/18 od 27.12.2018. objavljen je Zakon o tržištu rada. Navedenim Zakonom uređuje se tržište rada kroz posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje u cilju povećanja zapošljivosti radne snage, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, mjere aktivne politike zapošljavanja, ostale aktivnosti u cilju poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, novog zapošljavanja i samozapošljavanja, zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi te ustroj, upravljanje i obavljanje djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine, a njegovim stupanjem na snagu  prestaje važiti Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Nar. nov.,  br. 16/17.).

Natrag