U Nar. nov., br. 115 od 20.12.2018. objavljen je Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_12_115_2234.html koji stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem uređuju se radna mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, staž osiguranja s povećanim trajanjem osiguranika - osoba s invaliditetom, snižavanje dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu, postupak i vođenje evidencije o radnim mjestima i zanimanjima, odnosno osiguranicima kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem te nadzor i kazne. Detaljnije o navedenom zakonu možete pročitati u našem časopisu Financije, pravo i porez br.1/19 (V. Dejanović: Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem).

Natrag