U Nar. nov., br. 118/18 od 27.12.2018. objavljen je Zakon o potpomognutim područjima koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovim Zakonom, kao dijelom opće politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske, uređuje se upravljanje razvojem područja koja su, prema odredbama zakona kojim se uređuje regionalni razvoj, određena kao potpomognuta područja.

Natrag