U Nar. nov., br. 62/18 od 13.7.2018. objavljen je Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama koji stupa na snagu 21.7.2018. godine.

Svrha ovoga Zakona je provedba jednokratne mjere pomoći radi rješavanja problema blokiranih računa fizičkih osoba – građana, jednokratnim otpisom duga u iznosu utvrđenom ovim Zakonom i pružanja mogućnosti reprograma ostatka dospjelog poreznog duga obuhvaćenog ovrhom na novčanim sredstvima poreznog duga.

Navedenim Zakonom uređuju se uvjeti, način i postupak otpisa dospjelog neplaćenog duga, kamata, drugih pripadajućih troškova dužnika za koje se provodi ovršni postupak i reprogram poreznog duga koji nije naplaćen ovrhom odnosno otpisan prema ovome Zakonu.

Dospjeli dug dužnika čine glavnica duga i trošak te pripadajuće kamate, za koji se na dan 31. prosinca 2017. provodila ovrha na novčanim sredstvima po računu i koja se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona još uvijek provodi.

Vjerovnici koji izvrše otpis dospjelog duga i troška, ukupan iznos do 10.000,00 kuna, kao i pripadajuće dospjele kamate iskazane u prihodima odnosno tražbinama:

  • obveznicima poreza na dobit - smatra se porezno priznatim rashodom, a
  • obveznicima poreza na dohodak koji obavlja registriranu djelatnost -  ne uključuje se u oporezive primitke.

Nadalje, takav otpis ne smatra se oporezivim primitkom.

Odnosno, otpisi dospjelog duga u skladu s ovim Zakonom provode se neovisno o odredbama propisa o oporezivanju dobiti i dohotka koji uređuju porezno priznate otpise.

Natrag