U Nar. nov., br. 115 od 20.12.2018. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_12_115_2253.html koji stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim članka 7. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. travnja 2019.

Ovim se Zakonom usklađuju pojedine odredbe Zakona koje sadrže nazive institucija koji se mijenjaju s obzirom da pojedine institucije navedene u Zakonu promijenile naziv, ukidaju se ili njihove poslove preuzimaju druge institucije.

Natrag