U Nar. nov., br. 99 od 9.11.2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_11_99_1917.html  koji stupa na snagu 17.11.2018.

Zakonom je, pored ostalog, propisano da se Zakon ne primjenjuje na korištenje prostorija pravnih i fizičkih osoba za smještaj njihovih sezonskih i terenskih radnika radi obavljanja poslova te na organiziranje smještaja za sudionike domaćih ili međunarodnih umjetničkih programa koji u vlastitim objektima organiziraju ustanove kulture, udruge i druge organizacije u kulturi, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za kulturu.

Vezano uz ugostiteljske usluge u domaćinstvu, ugostiteljskim uslugama smatra se i smještaj u objektu za robinzonski smještaj u kojem se usluge pružaju u prostorijama ili na prostorima, kapacitet koji se određuje prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše deset smještajnih jedinica odnosno 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti. Nadalje, propisano je da ako u krugu od 15 kilometara cestovne linije nema objekta registriranog za pružanje ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, iznajmljivač koji pruža gostima uslugu smještaja, može gostima osim doručka pružati i uslugu polupansiona i/ili punog pansiona.

Osim toga, došlo je do izmjena odredbi uz minimalne uvjete za vrstu, uvjeti za kategoriju i posebni standard, ovlaštenja turističkog inspektora i dr.

Natrag