U Nar. nov., br. 39/18 od 27.4.2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom koji stupa na snagu 5. svibnja 2018.

Ovim Zakonom:

  • propisuje se na koji način se može ispuniti obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom te da uz osnovni način ispunjavanja ove obveze tj. zapošljavanjem osoba s invaliditetom, postoje i drugi načini tj. zamjenska kvota načina (primanjem osoba s invaliditetom na praksu, rehabilitaciju ili stručno osposobljavanje za rad, stipendiranjem njihovog redovnog obrazovanja, sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnim i integrativnim radionicama i dr.);
  • precizira se razdoblje tijekom kojeg novoosnovani poslodavac nema obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom u smislu da je to razdoblje od 24 mjeseca od dana upisa u odgovarajući registar odnosno od dana ustrojavanja prema posebnom propisu;
  • u cilju administrativnog rasterećenja poslodavaca ukida se obveza podnošenja izvješća o iznosu obračunate novčane naknade putem JOPPD obrasca;
  • propisuju se novi uvjeti kojima se olakšava stjecanje statusa zaštitne radionice prema kojima se na zaštitnim radnim mjestima mora zaposliti 20% od 51% osoba s invaliditetom (prije 51%);
  • proširuje se namjena sredstava uplaćenih s osnove novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom; te
  • uređuju druga pitanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.
Natrag