U Nar. nov., br. 115 od 20.12.2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_12_115_2235.html koji stupa na snagu 1. siječnja 2019. osim čl. 88. koji je izmijenjen čl. 26. (usklađivanje mirovina) i čl. 90. st. 2. koji je izmijenjen čl. 27. ovoga Zakona (visina najniže mirovine) koji stupaju na snagu 1. srpnja 2019.

Izmjenama Zakona uvedeno je nekoliko novina od kojih ističemo sljedeće: ubrzanje povećanja dobi za starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu; drugačiji način utvrđivanja staža osiguranja za starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika; linearno umanjenje prijevremene starosne mirovine za 0,30% za svaki mjesec ranijeg umirovljenja u odnosu na propisanu starosnu dob; povećanje mirovina za rad nakon propisane starosne dobi; proširenje kruga umirovljenika koji mogu raditi i primati mirovinu; dodaje se staž od 6 mjeseci po djetetu i dr. Čitatelja upućujemo na članak Lj. Marušić: Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju (FIP br. 12/18) s napomenom da u odnosu na Prijedlog nema izmjene osim što se za korisnike prijevremene starosne mirovine, kada se žele zaposliti kod istoga poslodavca, ne može sklopiti izmijenjeni ugovor o radu već isključivo novi ugovor o radu.

Natrag