U Nar. nov., br. 71 od 4.8.2018. objavljena je Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu koja stupa na snagu 12.8.2018.

Ovom Uredbom utvrđeni su novi (viši) iznosi boravišne pristojbe za 2019. godinu.

Natrag