U Nar. nov., br. 109 od 5.12.2018. objavljena je  Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika  koja stupa na snagu 13. prosinca 2018. godine.

U Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 129/11, 82/12, 140/13, 32/15, 40/15, 115/15, 11/17, 102/17, 129/17, 5/18 i 66/18), Popis naziva radnih mjesta policijskih službenika iz članka 22. Uredbe, zamjenjuje se novim Popisom naziva radnih mjesta policijskih službenika koji je sastavni dio Uredbe.

Natrag