Uputa Porezne uprave o sastavljanju i podnošenju prijave poreza na dobit za 2017.

Na internet stranicama Porezne uprave (www.porezna-uprava.hr) objavljena je Uputa o sastavljanju i podnošenju prijave poreza na dobit za 2017. godinu.

Predmetnu Uputu možete pročitati na slijedećoj poveznici: http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19597.

O sastavljanju i podnošenju prijave poreza na dobit za 2017. detaljno smo pisali u našem časopisu „Financije, pravo i porezi“ br. 2/18.

Natrag