Ukida se licenciranje računovođa

Na sastanku Radne skupine u svezi analize tržišta računovodstvenih usluga u RH održanom u Ministarstvu financija dana 12.10.2018., predstavnici Ministarstva financija iznijeli su konačan stav o ukidanju obveze licenciranja za računovođe. 

Naime, izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu koje će ovih dana biti poslane u proceduru, a stupiti će na snagu 1. siječnja 2019., biti će brisana odredba čl. 7. st. 4. Zakona o računovodstvu kojom je propisana obveza licenciranja fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove za druge poduzetnike.

Očekuju se i druge izmjene Zakona o kojima ćemo detaljno pisati u našem časopisu Financije, pravo i porezi.

Natrag