REKORDAN RAST IZVOZA HRVATSKE U 2017.  I VANJSKOTRGOVINSKOG DEFICITA

Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji (u drugoj polovini 2013. godine), zabilježen je kontinuirani rast izvoza i uvoza.

Podaci pokazuju da je izvoz  u 2015. prema 2014. veći za 11,2% i uvoz za 7,9%, vanjskotrgovinski deficit iznosi 6,95 mlrd. eura i veći je za 2,8% ili 190,7 mil. eura, a pokrivenost uvoza izvozom je 62,4%. U 2016. U odnosu na godinu prije, također je izvoz veći za 6,9%, a uvoz za 6,5%. Istovremeno vanjskotrgovinski deficit iznosi 7,37 mlrd. eura i veći je za 5,9%, a pokrivenost uvoza izvozom 62,6%. Takav trend rasta izvoza i uvoza nastavljen je i u 2017. Posebno valja istaknuti rast izvoza od 13,5% u 2017., što je najveća godišnja stopa rasta od 2010., ali i vrijednosno najveći porast izvoza od osamostaljenja Hrvatske. Na takav trend rasta izvoza najviše je utjecalo pristupanje EU, i veća orijentacija poduzetnika na izvoz, pošto domaća potražnja još nije bila na predkriznoj razini (2008.). Promatrano prema izvoznim tržištima, najviše je povećan izvoz prema članicama EU-a, na koje otpada oko polovine ukupnog porasta izvoza. Prema zemljama najviše je povećan izvoz u Njemačku, Italiju, BiH, Srbiju, Belgiju, Francusku i SAD.

Povećanju  izvoza u 2017. najviše je doprinijela farmaceutska industrija čija je vrijednost izvoza povećana za 30,0% (1.166 mil. eura), potom izvoz prehrambenih proizvoda (1.078,5 mil. eura) za 0,1% više te proizvoda električne opreme (939,2 mil. eura za 8,5% više), motornih vozila, prikolica i poluprikolica (537,9 mil. eura za 18,5%više) te strojeva i uređaja (976 mil. eura za 8,9% više) nego u 2016. Pad vrijednosti izvoza zabilježen je kod izvoza namještaja i nekih proizvoda prehrambene industrije.

Istodobno, kod uvoza je ostvarena stopa rasta od 10,6%, najviše zbog povećane vrijednosti uvoza strojeva i uređaja za 1.750 mil. eura ili 7,7% više, prehrambenih proizvoda  za 2.037 mil. eura ili 9,5%, motornih vozila i prikolica za 1.550 mil. eura ili za 13,4% više nego u 2016. Kao rezultat takvih kretanja u 2017. došlo je do pogoršanja vanjskotrgovinskog deficita s inozemstvom. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 58,3 mlrd. kn ili 7,8 mlrd. eura i u kunama je bio 4,7% veći nego u 2016.

Vanjskotrgovinska razmjena

U tablici 1 i 2. podaci o kretanju izvoza i uvoza  pokazuju da  strukturu izvoza i uvoza Hrvatske u 2017. determiniraju zemlje EU-a pošto dvije trećine izvoza i tri četvrtine uvoza otpada na njih, dok preostali dio izvoza i uvoza odlazi na zemlje Cefte, Efte i ostale europske zemlje. Od ukupnog izvoza u 2017. na zemlje EU otpada 65%, izvoz je veći za 10,7%, a uvoz s udjelom od 78,0% također je veći za 11,7%. Uslijed ovakvih tendencija kretanja izvoza i uvoza sa zemljama EU-a, vanjskotrgovinski deficit iznosi 7,95 mlrd. eura, a pokrivenost izvoza uvozom smanjena je sa 53,8% na 53,3% u 2017.   

U 2017. najveći izvoz u zemlje EU zabilježen je u Italiju (+12,8%), potom Njemačku (+18,5%), Austriju (+10,9%) i Bosnu i Hercegovinu (22,1%). Od tih zemalja najveći uvoz je iz Njemačke (+8,4%), potom Italije (+13,6%) i Slovenije (+8,5%). Od europskih zemalja smanjen je izvoz u Rusiju (-5,3%) i Nizozemsku (-48,7%). Najveći vanjskotrgovinski deficit ostvaren je s Njemačkom (1.722 mil. eura), Mađarskom  (1.185 mil. eura), Italijom (914 milijun eura), Austrijom (775 mil. eura), Slovenijom (834 mil. eura) i Kinom (583 mil. eura). Istodobno, najveći vanjskotrgovinski suficit ostvaren je s Bosnom i Hercegovinom (683 mi. eura), SAD-om (403 mil. eura), Crnom Gorom (168 mil. eura), Egiptom (126,2 mil. eura), Marokom (67,3 mil. eura ), Makedonijom (64,0 mil. eura),Izraelom (37,1 mil. eura) i Kanadom (33,9 mil. eura). 

Promatrano po zemljama, gospodarstvo Hrvatske tradicionalno je orijentirano na tržišta Njemačke, Italije, Slovenije, Austrije i BiH. Na tih pet zemalja otpada preko polovine izvoza (52,7%) i 50,1% uvoza. Visoki stupanj koncentracije izvoza i uvoza Hrvatske pokazuje i na razini deset zemalja, dvije trećine izvoza (66,7%) i uvoza (68,1%) otpada na te zemlje, a dok na sve ostale zemlje dolazi samo jedna trećina izvoza i uvoza.  

Tablica 1. Izvoz RH po zemljama namjene/podrijetla

Tablica 2. Uvoz RH po zemljama namjene/podrijetla

 

Natrag