U Nar. nov., br. 1 od 3. siječnja 2018. objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja za referentno razdoblje od 1. svibnja 2017. do 31. listopada 2017. iznosi 4,09%.

Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (Nar. nov., br. 1/18)

U Nar. nov., br. 1 od 3. siječnja 2018. objavljena je Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita.

  1. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u kunama bez valutne klauzule na dan 31. listopada 2017. iznosi 4,45%.
  2. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u eurima i u kunama s valutnom klauzulom u eurima na dan 31. listopada 2017. iznosi 4,62%.
  3. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u švicarskim francima i u kunama s valutnom klauzulom u švicarskim francima na dan 31. listopada 2017. iznosi 2,87%.
  4. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja ostalih potrošačkih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u kunama bez valutne klauzule na dan 31. listopada 2017. iznosi 7,89%.
  5. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja ostalih potrošačkih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u eurima i u kunama s valutnom klauzulom u eurima na dan 31. listopada 2017. iznosi 7,39%.
  6. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja ostalih potrošačkih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u švicarskim francima i u kunama s valutnom klauzulom u švicarskim francima na dan 31. listopada 2017. iznosi 4,45%.
Natrag