U Nar. nov., br. 71 od 4.8.2018. objavljen je Pravilnik o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima koji stupa na snagu 6.8.2018.

Ovim se Pravilnikom propisuju vrste i način određivanja visine naknada koje Fina naplaćuje za obavljanje poslova propisanih Zakonom, način raspodjele naknade između Agencije i banaka te način plaćanja naknada.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 105/10 - 6/13).

Natrag