Pravilnik o uvjetima za određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze, stope pretvaranja te obveze investicijskog društva u postupku sanacije (Nar. nov., br.  36/18) donesen je temeljem Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (Nar. nov., br. 19/15). Ovim Pravilnikom propisuju se:

  • uvjeti i načini provedbe aktivnosti i način nalaganja mjera u svrhu provedbe sanacijskih ovlasti iz čl. 8. st. 16. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava,
  • obveze investicijskih društava tijekom i nakon provođenja sanacijskih ovlasti i aktivnosti iz čl. 8. st. 16. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava,
  • uvjeti na temelju kojih se određuje minimalni zahtjev za regulatorni kapital i podložne obveze iz čl. 25. st. 3. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava,
  • uvjeti za određivanje stope pretvaranja iz čl. 42. st. 4. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 26.4.2018.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_04_36_701.html

Natrag