U Nar. nov., br. 34/18 od 11. travnja 2018. objavljen je Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama koji stupa na snagu 19. travnja 2018. godine.

Ovim se Pravilnikom uređuju posebna pravila primjene sustava carinskih kvota kojima se upravlja prema kronološkom redu datuma prihvaćanja carinskih deklaracija za puštanje u slobodni promet. Za upravljanje zahtjevima za kvote u Republici Hrvatskoj, nadležan je Odjel za TARIC i kvote, kao organizacijska jedinica Carinske uprave, Središnjeg ureda.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na carinske kvote kojima se upravlja na temelju dozvola (tzv. licenčne kvote). Ove se kvote prepoznaju po rednim brojevima 09.4000 do 09.4999 i njima upravlja agencija nadležna za plaćanja u poljoprivredi.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti raniji istoimeni pravilnik (Nar. nov., br. 64/2013).

Natrag