U Nar. nov., br. 16/18 od 16.2.2018. objavljen je Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 20.05.2018.

Pravilnikom se propisuju kriteriji koje moraju ispunjavati objekti i prostor za obavljanje tehničkih pregleda vozila, uređaji i oprema stanice za tehnički pregled vozila, način obavljanja tehničkih pregleda vozila, način i rokovi za obavljanje preventivnih tehničkih pregleda, postupak isključivanja vozila iz prometa u stanici za tehnički pregled vozila, sadržaj, oblik i veličina obrazaca u vezi s tehničkim pregledima, način vođenja evidencije o tehničkim pregledima i obliku, sadržaju, veličini i postavljanju posebnog znaka kojim se označava važenje tehničkog pregleda vozila te se utvrđuje popis mogućih nedostataka utvrđenih tijekom tehničkog pregleda vozila i stupanj njihove težine te druga pitanja vezana za način i postupak provođenja tehničkih pregleda vozila.

Stupanjem na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (Nar. nov., br. 148/08., 36/10., 52/13., 111/14. i 122/14.).

Natrag