U Nar. nov., br. 104/18 od 28.11.2018. objavljen je Pravilnik o stručnom osposobljavanju ovlaštenih revizora (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Pravilnikom se detaljnije propisuju uvjeti za provedbu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, postupak vrednovanja stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, način utvrđivanja i dokazivanja stalnog stručnog usavršavanja, vođenje evidencije o obavljenom stalnom stručnom usavršavanju i druge pojedinosti u vezi sa stalnim stručnim usavršavanjem ovlaštenih revizora.

Ovlašteni revizor ima obvezu stalno se stručno usavršavati u području obavljanja revizorskih usluga, radi održavanja teorijskog znanja, stručnih vještina, etičkih i drugih vrijednosti na dovoljno visokoj razini koje su nužne za kvalitetnu provedbu revizorskih usluga. Ovlašteni revizor ima obvezu stalno se stručno usavršavati u području obavljanja revizorskih usluga u trajanju od najmanje 120 sati u neprekinutom razdoblju od 3 godine, počevši od dana izdavanja odobrenja za rad.

Hrvatska revizorska komora i drugi organizatori i Ministarstvo financija organiziraju i provode stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora, a prema programima na koje Ministarstvo financija daje prethodnu suglasnost.

Natrag