U Nar. nov., br. 83 od 19. rujna 2018. objavljen je Pravilnik o sadržaju revizije u investicijskim društvima  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_09_83_1660.html koji stupa na snagu 27. rujna 2018.

Pravilnikom se uređuje sadržaj revizije u investicijskim društvima, razlozi za odbijanje i/ili odbacivanje revidiranih godišnjih financijskih izvještaja te ocjena revizorskog društva o pridržavanju pravila o upravljanju rizicima i zaštiti financijske imovine klijenata.

Natrag