U Nar. nov., br. 53 od 8.6.2018. objavljen je Pravilnik o postupku prijenosa kapitaliziranih sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje  koji stupa na snagu 16. lipnja 2018.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak:

– prijenosa ukupno kapitaliziranih sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje s osobnog računa člana obveznog mirovinskog fonda u Republici Hrvatskoj u sustav mirovinskog osiguranja Europske unije te

– prijenosa sredstava u mirovinsko osiguranje Republike Hrvatske temeljem individualne kapitalizirane štednje dijela ukupne aktuarske protuvrijednosti mirovinskih prava dužnosnika i službenika Europske unije stečenih u sustavu mirovinskog osiguranja Europske unije.

Natrag