U Nar. nov., br. 61 od 11.7.2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj koji stupa na snagu 19. srpnja 2018.

Ovim Pravilnikom propisuje se način utvrđivanja uvjeta za boravak i rad stranaca, izgled i sadržaj obrazaca zahtjeva za izdavanje odobrenja za privremeni i stalni boravak, zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad, odobrenja boravka, osobne iskaznice za stranca, putnog lista za stranca, putne isprave za osobe bez državljanstva, prijave i odjave boravišta, prebivališta i promjene adrese stanovanja te sadržaj i način vođenja zbirki podataka.

Natrag