U Nar. nov., br. 57 od 27.6.2018. objavljen je Pravilnik o dozvolama u prijevozu tereta koji stupa na snagu 5.7.2018.

Ovim Pravilnikom se propisuje način raspodjele stranih dozvola domaćim prijevoznicima; postupak, način i rokovi za izvješćivanje o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola po pojedinim državama i prijevoznicima te visina naknade za strane dozvole i visina naknade za trošak postupka raspodjele stranih dozvola u međunarodnom prijevozu tereta.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaju važiti Pravilnik za izvješćivanje o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola (Nar. nov., br. 20/14), Pravilnik o visini naknade za stranu dozvolu i visini naknade za trošak postupka raspodjele strane dozvole (Nar. nov., br. 20/14) i Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta (Nar. nov., br. 122/13).

Natrag