U Nar. nov., br. 106/18 od 30. studenoga 2018. objavljeni su sljedeći propisi:

Od navedenih propisa jedino Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit stupa na snagu 8. prosinca 2018., dok svi ostali propisi stupaju na snagu 1. siječnja 2019. godine, uz odgodni učinak pojedinih odredaba iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost  koje stupaju na snagu 1. siječnja 2020., a pojedine odredbe iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom stupaju na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Koje sve izmjene i promjene nas očekuju, pročitajte u FIP-u.

Natrag