Podnošenje GFI-a za statističke i druge potrebe

Polako se bliži i 30. travnja 2018. odnosno konačni rok za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja (GFI) za statističke i druge potrebe koje su svi poduzetnici na propisanim obrascima dužni dostaviti u Finu. Stoga, u nastavku vam ukratko želimo dati odgovore (podsjetnik) na nekoliko ključnih pitanja u vezi predmetnog postupanja.

Obveznici podnošenja

Obveznici podnošenja GFI-a za statističke i druge potrebe su svi poduzetnici navedeni u čl. 4. st. 2. Zakona o računovodstvu (ZOR), te sve ostale pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit iz čl. 4. st. 3. ZOR-a.

U tom smislu treba napomenuti da sve ostale pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit, iz čl. 4. st. 3. ZOR-a, GFI za statističke i druge potrebe dostavljaju samo ako su obveznici poreza na dobit za svoju cjelokupnu djelatnost.

Dokumentacija koja se podnosi

Svi obveznici podnošenja GFI-a za statističke i druge potrebe najkasnije do 30. travnja 2018. podnose bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke za prethodnu kalendarsku godinu (2017.). Poduzetnici i ostale osobe obveznici poreza na dobit kojima se poslovna godina razlikuje od kalendarske godine, dokumentaciju su dužni prilagoditi kalendarskoj godini (1.1.2017. - 31.12.2018.).

Poduzetnici u stečaju i likvidaciji u propisanom roku predaju bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke za statističke i druge potrebe za svaku kalendarsku godinu do okončanja stečajnog odnosno likvidacijskog postupka.

Poduzetnici koji su nakon provedene statusne promjene izgubili pravnu osobnost, uz obvezu podnošenja GFI-a za potrebe javne objave u propisanom roku (90 dana od dana nastanka statusne promjene), dužni su podnijeti i GFI za statističke i druge potrebe.

Propisani obrasci bilance, računa dobiti i gubitka i dodatnih podataka za statističke i druge potrebe mogu se preuzeti na internet stranicama Fine (www.fina.hr > preuzimanje obrazaca) ili kupiti u slobodnoj prodaji (ako se dokumentacija podnosi na papiru).

Način dostave dokumentacije

GFI za statističke i druge potrebe u Finu se može dostaviti u elektroničkom formatu ili na papiru:

  • putem internet servisa uz korištenje Fina e-kartice ili
  • osobno u jednu od Fininih poslovnica po izboru obveznika podnošenja GFI-a ili
  • poštom na adresu poštanskog pretinca broj 606, 10002 Zagreb.

Dokumentacija koja se podnosi na papiru treba biti u originalu ili u kopiji ovjerenoj od javnog bilježnika.

Potpisivanje dokumentacije

GFI za statističke i druge potrebe potpisuju predsjednik uprave i svi članovi uprave (ako se primjenjuje dualistički sustav upravljanja društvom), odnosno izvršni direktori (ako se primjenjuje monistički sustav upravljanja društvom) poduzetnika (čl. 19. st. 12. ZOR-a).

Kod obveznika podnošenja koji nemaju upravu, odnosno izvršne direktore, GFI za statističke i druge potrebe  potpisuju osobe ovlaštene za njihovo zastupanje.

Kod predaje dokumentacije putem internet servisa uz korištenje Fina e-kartice, ona mora biti potpisana naprednim elektroničkim potpisom od strane svih prethodno navedenih osoba ili po njima opunomoćenih osoba.

Istovremena predaja dokumentacije za javnu objavu i statističke i druge potrebe

Poduzetnici kojima ja poslovna godina jednaka kalendarskoj godini i dalje imaju mogućnost da do 30. travnja 2018. uz dokumentaciju za statističke i druge potrebe za 2017. podnesu i dokumentaciju za potrebe javne objave za 2017., pod uvjetom da se to izričito navede u okviru općih podataka te da se podnese i sva ostala propisana dokumentacija za potrebe javne objave.

Natrag