Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2018. (Nar. nov., br. 25/18)

U Nar. nov., br. 25 od 14. ožujka 2018. objavljena je Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2018. koja stupa na snagu 1. siječnja 2018., osim članka 2. stavka 2., 5. i 6. koji stupaju na snagu od 1. ožujka 2018.

Najniža mirovina hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata određuje se od 1. siječnja 2018. do 28. veljače 2018. u svoti od 2.558,25 kn mjesečno.

 

Natrag