U Nar. nov., br. 34/18 od 11. travnja 2018. objavljena je Odluka o porezima Općine Lokvičići koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Lokvičići«, osim članka 3., 4., 5., ove Odluke koji stupaju na snagu 1. svibnja 2018.

Temeljem ove odluke Općini pripadaju sljedeći porezi:

  1. prirez poreza na dohodak (po stopi od 7% na osnovicu),
  2. porez na potrošnju (po stopi od 3%)
  3. porez na kuće za odmor (godišnje, u iznosu od 5,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor).

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnoj ispostavi Poreznoj uprave dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu kao i podatke o poreznom obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor. Porez za kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Natrag