Odluka o općinskim porezima Općine Vojnić (Nar. nov., br. 21/18)

U Nar. nov., br. 21 od 2.3.2018. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Vojnić i stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Vojnić«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. travnja 2018.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Vojnić.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Vojnić objavljena u »Narodnim novinama« broj 105/2001, Odluka o dopuni odluke o općinskom porezima objavljena u »Narodnim novinama« 76/2006 i Odluka o općinskim porezima Općine Vojnić objavljena u »Narodnim novinama« broj 96/2017 i u »Službenom glasniku Općine Vojnić« broj 14/17.

Natrag