U Nar. nov., br. 37 od 20.4.2018. objavljena je Odluka o dopuni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama koja stupa na snagu 28. travnja 2018.

Ovom Odlukom dopunjena je Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Nar. nov., br. 70/16 i 50/17) novom točkom VI.a, prema kojoj se ova Odluka ne odnosi na zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora zdravstva, obrazovanja, socijalne skrbi i kulture, a čiji broj utvrđuje nadležno tijelo posebnom odlukom uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.

Natrag