U Nar. nov., br. 106/18 od 30. studenoga 2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu 1. prosinca 2018. godine.

Navedenim Pravilnikom omogućena je isplata novog neoporezivog primitka – Nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) – do 5.000,00 kn godišnje. S obzirom da je Pravilnik stupio na snagu 1.12.2018., navedeni neoporezivi primitak moguće je u cijelosti isplatiti već u 2018. godini.

Isplatu nagrada za radne rezultate do propisanog neoporezivog iznosa (5.000,00 kn godišnje) treba  iskazati i na Obrascu JOPPD, za što je predviđena i nova šifra neoporezivog primitka -  oznaka 63.

Za nagrade za radne rezultate propisana je obveza isplate na tekući račun, odnosno ista se ne može isplatiti u gotovini.

Ako bi radnik nagradu za radne rezultate ostvario od više poslodavaca tijekom poreznog razdoblja, neoporezivo može primiti iznos do ukupno  5.000,00 kn godišnje. Odnosno, i u slučaju nagrada za radne rezultate primjenjuju se pravila za prigodne nagrade, te je radnik prije isplate i te nagrade, poslodavcu obvezan dati pisanu izjavu o tome u kojem je iznosu primio neoporezivi iznos te nagrade od drugih ili bivših poslodavaca.

Natrag