U Nar. nov., br. 61 od 11.7.2018. objavljen je  Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi koji je sklopljen 21. lipnja 2018. godine , a primjenjuje se na zaposlenike od 1. lipnja 2018. godine.

Ovim Kolektivnim ugovorom utvrđuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada zaposlenika u ustanovama socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama.

Natrag