Izmjene Zakona o fiskalizaciji – prijedlog

U cilju osiguravanja evidentiranja svakog prometa ostvarenog u gotovini, sprječavanja poreznih utaja, unapređenja postupka poreznog nadzora, predložene su nove izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (u nastavku: Zakon o fiskalizaciji). Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o fiskalizaciji u sustavu fiskalizacije predlažu se sljedeće izmjene:

  • u definiciji obveznika fiskalizacije briše se dodatni uvjet koji moraju ispuniti fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti te pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit. Naime, iz definicije obveznika fiskalizacije brisan je uvjet, da se ove osobe smatraju obveznicima fiskalizacije za sve djelatnosti za koje su obvezne prema posebnim propisima izdati račun;
  • ukida se izuzeće od obveze fiskalizacije za porezne obveznike koji ostvaruju promet prodajom robe i usluga putem prodajnih automata, te propisuje postupak fiskalizacije putem samoposlužnih uređaja;
  • produljenje roka za uspostavu rada naplatnog uređaja prilagođenog za provedbu fiskalizacije u slučaju potpunog prestanka njegovog rada i dostave izdanih računa s dva na pet dana;
  • u slučaju ako obveznik fiskalizacije prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na tom dokumentu mora napisati „ovo nije fiskalizirani račun“;
  • proširenje prekršajnih i kaznenih odredbi.

Osim toga, izmjena i dopunama Zakona jasnije se propisuju pojedine odredbe te mjere koje moraju provoditi obveznici fiskalizacije.

Zakon bi trebao stupiti na snagu 1. siječnja 2019., osim odredbi koje propisuju fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnih aparata čije stupanje na snagu se odgađa do 1. siječnja 2021. a kako bi se obveznicima fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja ostavilo dovoljno vremena za prilagodbu.

Fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja

S obzirom da je uočeno da pojedini porezni obveznici neistinito prikazuju podatke o prometu ostvarenom putem samoposlužnih uređaja, a što im omogućuje utaju prihoda te posljedično manja porezna davanja, izmjenama Zakona ukida se izuzeće od obveze fiskalizacije u djelatnosti prodaje robe i usluga putem prodajnih automata. Slijedom ove promjene, a u svrhu praćenja svakog ostvarenog prometa gotovinom putem samoposlužnih uređaja uvodi se obveza fiskalizacije svake prodaje roba i usluga putem samoposlužnih uređaja u trenutku prodaje, neovisno što je za ostvarene promete putem samoposlužnih uređaja Općim poreznim zakonom propisano izuzeće od obveze izdavanja računa.

Za potrebe fiskalizacije prometa ostvarenog prodajom putem samoposlužnih uređaja, samoposlužni uređaji morati će imati ugrađenu softversku i hardversku podršku za razmjenu/dostavu podataka Poreznoj upravi. Prije početka prodaje putem samoposlužnih uređaja obveznici fiskalizacije  morati će Poreznoj upravi dostaviti podatak o svakom samoposlužnom uređaju u kojem će se ostvariti promet gotovinom te izvršiti sve radnje za provedbu postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja. Na svakom samoposlužnom uređaju morati će biti istaknuta obavijest o fiskalizaciji prodaje.

Napominjemo da je ovaj tekst pisan temeljem Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji, te da  tijekom procedure donošenja Zakona može doći do izmjena.

Natrag