Izmjene Zakona o doprinosima – prijedlog

Jedan od zakona čiji se prijedlog izmjena bio na sjednici Vlade RH je i Zakon o doprinosima. Od predloženih izmjena, čije se stupanje na snagu očekuje 1. siječnja 2019., ističemo sljedeće:

  • ukidanje dva doprinosa – doprinosa za zaštitu zdravlja na radu (0,5%) i doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,7%) što ukupno iznosi 2,2%,
  • istovremeno povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15% na 16,5%,
  • dodatno reguliranje osnovice za plaćanje doprinosa za članove uprave koji su ujedno i zaposlenici toga društva,
  • propisivanje doprinosa za sezonske radnike u poljoprivredi.

Ukidanjem navedenih doprinosa, uz istovremeno povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje, smanjit će se iznos doprinosa na plaću s 37,2% na 36,5%.

Osnovica doprinosa za članove uprave

Za razliku od većine obveznika doprinosa kojima je osnovica za plaćanje doprinosa bila propisana Zakonom, članovi uprave, izvršni direktori i upravitelji zadruge su do nedavno bili izostavljeni od toga propisivanja.

Prvi su se puta doprinosi na propisanu osnovicu za navedene osobe počeli obračunavati od 1. siječnja 2017., i to u visini istoj kao i za obrtnike – prosječna plaća x koeficijent 0,65, za puno radno vrijeme. Međutim, propisivanje navedene osnovice za obračun doprinosa ne znači da je to i plaća koju su si navedene osobe trebale isplatiti.

S obzirom na uočenu praksu da se neke od navedenih osoba prijavljuju na jedan sat tjedno (što je legitimno), uslijed čega su znatno smanjene osnovice za plaćanje doprinosa, naravno i za zdravstveno osiguranje, te osobe uplaćuju znatno manje sredstava za zdravstveno osiguranje u odnosu na osobe koje rade u punom radnom vremenu, a koriste isti obujam zdravstvene zaštite.

Predloženim izmjenama Zakona se propisuje da je član uprave, koji nije po toj osnovi osiguran, obveznik doprinosa u visini razlike između doprinosa prema  propisanoj osnovici osiguranja iz čl. 21. st. 2. Zakona i doprinosa prema osnovi temeljem koje je prijavljen kao osigurana osoba.

Nadalje, izmjenama Zakona se predlaže propisivanje godišnje osnovice za obračun doprinosa koja se utvrđuje kao razlika između osnovice na koju su doprinosi utvrđeni prema osnovi osiguranja temeljem koje je prijavljen kao obvezni osiguranik i najniže osnovice za člana uprave iz čl. 21. st. 2. Zakona. Ako je razdoblje mjerodavno za obračun doprinosa kraće od kalendarske godine, iznos godišnje osnovice je razmjeran broju dana za koje se utvrđuje obveza.  To znači da će se tek temeljem godišnjeg obračuna moći utvrditi iznos ev. razlike za uplatu doprinosa, i to temeljem rješenja Porezne uprave.

Sezonski radnici u poljoprivredi

Predloženim se izmjenama dopunjuje Zakon i odredbama vezanima uz sezonske radnike u poljoprivredi.

Sve odredbe uz obvezu plaćanja doprinosa za sezonske radnike u poljoprivredi koje su bile sadržane u Zakonu o poticanju zapošljavanja prebačene su u Prijedlog zakona. Zbog ukidanja dva doprinosa mijenja se i vrijednost kupona (vaučera) iz kojega se isključuju doprinosi u iznosu od 2,2%.

Natrag