U Nar. nov., br. 2/18 od 5. siječnja 2018. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, koja stupa na snagu 13. siječnja 2018. godine.

Odlukom je utvrđeno 26 trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog interesa za RH, te 13 trgovačkih društava i pravnih osoba od posebnog interesa u kojima RH ima većinski udio, odnosno 1 trgovačko društvo od posebnog interesa u kojem RH ima vlasništvo manje od 50% (Ina d.d.).

Odluka je donesena na temelju čl. 17. st. 1. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 94/13, 18/16 i 89/17 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

Natrag