U Nar. nov., br. 2/18 od 5. siječnja 2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila, a stupa na snagu 6. siječnja 2018. godine.

Natrag