U Nar. nov., br. 66/18 od 20. srpnja 2018. objavljen Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2018., koji u odnosu na svibanj 2018. iznosi 100,0.

Natrag