U Nar. nov., br. 102/17 od 18. listopada 2017. objavljen je Zakon o zaštiti životinja. Zakon stupa na snagu 26. listopada 2017., s odgodnim učinkom čl. 70., čl. 71., čl. 86. st. 1. toč. 8., čl. 90. toč. 3., 4. i 5., koji stupaju na snagu 31. prosinca 2018. godine.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti raniji Zakon o zaštiti životinja (Nar. nov., br. 135/06., 37/13. i 125/13.), ali postupci započeti prije stupanja na snagu novog Zakona, dovršit će se primjenom odredbi ranije važećeg.

Posebne napomene za jedinice lokalne samouprave:

-   Jedinice lokalne samouprave koje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nisu osnovale sklonište u skladu s čl. 62. st. 2. ovoga Zakona, najkasnije do 31. prosinca 2018. obvezne su osnovati sklonište.

-   Jedinice lokalne samouprave dužne su do 30. lipnja 2018. osigurati nadzor provedbe obveznog mikročipiranja pasa određenog propisom o veterinarstvu, kod posjednika pasa čiji psi nisu upisani u Upisnik kućnih ljubimaca. Nadzor provode komunalni redari.

Natrag