U Nar. nov. br. 127 od  20. prosinca 2017. objavljen je Zakon o reviziji  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_12_127_2873.html koji stupa na snagu 1. siječnja 2018.

Zakonom se uređuje obavljanje revizorskih usluga, osobe ovlaštene za obavljanje revizorskih usluga, uvjeti za obavljanje revizorskih usluga, izdavanje i ukidanje odobrenja za rad osobama ovlaštenim za obavljanje revizorskih usluga, registri, revizijski odbor, sustav nadzora i javnog nadzora nad osobama ovlaštenim za obavljanje revizorskih usluga, nadzor nad drugim subjektima nadzora, Hrvatska revizorska komora te se utvrđuje nadležno tijelo i njegove ovlasti.

U članku autor  daje prikaz najvažnijih novina, s naglaskom na one insitutute koji su drugačije određeni u odnosu na ranije važeći Zakon o reviziji.

Natrag