U Nar. nov. br. 127 od  20. prosinca 2017. objavljen je Zakon o prestanku važenja Zakona o umirovljeničkom fondu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_12_127_2875.html koji stupa na snagu 28. prosinca 2017.

Imovinu, prava i obveze Fonda preuzima Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Natrag