U Nar. nov., br. 69/17 od 14.7.2017. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima. Zakon stupa na snagu 22.7.2017., osim čl. 27. Zakona u dijelu u kojem se dodaje čl. 79.f koji stupa na snagu danom stupanja na snagu Schengenskog provedbenog sporazuma u RH.

Zakonom se uređuje pojam sezonskog radnika i djelatnost koja ovisi o izmjeni godišnjih doba; propisuju uvjeti za reguliranje boravka i rada do 90 dana i duže od 90 dana te uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad za sezonski rad; definira premještaj unutar društva i što se smatra skupinom trgovačkih društava u skladu s Direktivom 2014/66/EU; definira tko se smatra upućenim radnikom, pod kojim uvjetima može obavljati poslove u RH, osiguranje sudske zaštite i administrativne suradnje i informiranja, uvjeti za reguliranje boravka i rada osoba premještenih unutar društva (rukovoditelj, stručnjak i pripravnik); uređuju uvjeti za odobrenje kratkoročne i dugoročne mobilnosti, razlozi za odbitak i poništenje dozvole za boravak i rad izdane premještenom radniku i druga pitanja.

Natrag