U Nar. nov., br. 14/17 od 15. veljače 2017. objavljena je Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva koja stupa na snagu 23. veljače 2017. godine.

Natrag