U Nar. nov., br. 100/17 od 11.10.2017. objavljena je Uredba o standardnim obrascima za koncesije i njihovoj objavi (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 19.10.2017.

Uredba uređuje izgled i sadržaj standardnih obrazaca te način i uvjete njihove objave za koncesije za usluge procijenjene vrijednosti manje od vrijednosnog praga iz čl.  4. Zakona o koncesijama (Nar. nov., br. 69/17), te za koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra neovisno o procijenjenoj vrijednosti.

Stupanjem na snagu Uredbe prestaje važiti Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija (Nar. nov., br. 20/13).

Natrag