U Nar. nov., br. 43 od 3.5.2017. objavljena je Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo (test malog i srednjeg poduzetništva).

Ovom se Uredbom propisuje provedba postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo, odnosno kriteriji za Prethodni test malog i srednjeg poduzetništva, metodologija provedbe i obrazac po kojem se izrađuje Prethodni MSP test, provedba i obrazac testa malog i srednjeg poduzetništva i način provedbe savjetovanja u postupcima uređenim Uredbom.

Ova Uredba stupa na snagu 11. svibnja 2017.

Natrag