U Nar. nov., br. 60/17 od 23.6.2017. objavljena je Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 1.7.2017.

Uredbom se propisuju organizacijski i tehnički standardi za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu, uvjeti i aktivnosti nužni za pokretanje, implementaciju, razvoj, nadzor i održavanje projekata vezanih uz državnu informacijsku infrastrukturu, način upravljanja, razvoja te ostali elementi neophodni za rad državne informacijske infrastrukture. Uredbom se uređuje način povezivanja e-usluga na sustav središnjeg državnog portala, na nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS) i na korisnički pretinac.

Uredba utvrđuje ustroj, sadržaj, način korištenja i uvjete za evidenciju javnih registara u Metaregistru.

Uredba utvrđuje uspostavu, financiranje i vlasništvo, upravljanje i razvoj, obveze i uvjete korištenja Centra dijeljenih usluga (CDU).

Stupanjem na snagu Uredbe prestaje važiti Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (»Narodne novine«, br. 103/15, 40/16 i 79/16).

Natrag