U Nar. nov., br. 102/17 od 18. listopada 2017. objavljena je Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika, a stupa na snagu 26. listopada 2017.

Natrag