U Nar. nov., br. 105 od 27.10.2017. objavljena je Uredba o izmjeni Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu koja stupa na snagu 4. studenoga 2017.

Natrag